O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka ÇOBAN LEGAL specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Zajmuje się zakładaniem i rejestracją spółek oraz działalności gospodarczych, wszelkimi zmianami oraz przekształceniami podmiotów gospodarczych, jak również ich likwidacją i upadłością. Bieżąca obsługa dotyczy wszelkich pojawiających się w działalności gospodarczej zagadnień i problemów prawnych. Ze względu na doświadczenie zespołu, opiniowanie umów i bieżące doradztwo prawne świadczone jest bardzo sprawnie i terminowo. Satysfakcja klientów i znajdowanie rozwiązań ich problemów są priorytetem.

Zakres Usług

obsługa prawna przedsiębiorców
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców- osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i spółek osobowych i kapitałowych
 • zakładanie, likwidowanie, prowadzenie upadłości spółek, wszelkie zmiany oraz przekształcenia
 • bieżąca obsługa prawna- przygotowywanie i opiniowanie wszelkich umów, regulaminów, doradztwo w zakresie działań gospodarczych oraz wszystkich dziedzin prawa
 • wszelkie sprawy sądowe pomiędzy przedsiębiorcami z różnych dziedzin prawa
sprawy rozwodowe
 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy o ustalenie kontaktów
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy spadkowe
upadłość konsumencka
 • kompleksowe doradztwo w zakresie upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw
 • sprawy upadłościowe
 • sprawy restrukturyzacyjne
 • upadłość konsumencka
 • upadłość przygotowana, pre-pack
sprawy karne
 • czynności obrończe w postępowaniu przygotowawczym oraz we wszystkich etapach postępowania sądowego
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżyciela posiłkowego we wszystkich etapach postępowania sądowego
 • sprawy karno- skarbowe
przygotowywanie umów i regulaminów
 • kompleksowa obsługa pracodawców w zakresie prawa pracy
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, regulaminów i innych dokumentów
 • sprawy sądowe z zakresu prawa pracy- sądowa reprezentacja pracowników i pracodawców
zakładanie karty Polaka
 • kompleksowa obsługa w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pracę
 • legalizacja pobytu- obsługa w zakresie uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy i stały, nabywania obywatelstwa, karta Polaka
 • pomoc prawna i doradztwo prawne- prawo cywilne, karne, administracyjne
 • zakładanie i rejestracja spółek oraz działalności gospodarczej
Zamówienia publiczne
 • kompleksowe wsparcie prawne dla Zamawiających i Wykonawców
 • reprezentacja klientów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • reprezentację klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami
 • wsparcie prawne w ramach PPP- Partnerstwa Publiczno- Prywatnego na etapie weryfikacji wymagań instytucji publicznej, przygotowaniu odpowiednich wniosków i ofert, w trakcie spotkań z partnerem publicznym oraz przy weryfikacji wzorów umów
Fuzje i przejęcia
 • badania Due Diligence dla strony kupującej lub sprzedającej
 • kompleksowe doradztwo oraz wsparcie negocjacyjne w procesie przejmowania/zbywania podmiotów
 • reprezentowania podczas negocjacji z instytucjami finansowymi
 • sporządzanie planów przekształceń, połączeń i niezbędnej dokumentacji
 • przygotowywanie dokumentów korporacyjnych przejmowanych spółek oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności przed Krajowym Rejestrem Sądowym oraz organami nadzoru

Zespół

ANNA ÇOBAN

a.coban@cobanlegal.pl
tel. +48 728 989 211
Mecenas Anna Çoban jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentką studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę magisterską nt “Prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium Polski” pod kierunkiem dr. Dariusza Szafrańskiego. Ukończyła również Szkołę Prawa Europejskiego i Angielskiego organizowaną przez Cambridge University na Uniwersytecie Warszawskim. W 2017 r. ukończyła Szkołę Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przed założeniem kancelarii Çoban Legal, zdobywała doświadczenie w kancelariach zajmujących się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych z branży budowlanej, finansowej oraz transportowej. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców- od założenia, poprzez całą obsługę prawną działalności w tym prowadzenie sporów sądowych oraz przekształceń jak również likwidacji i upadłości. Zajmuje się również obsługą klientów indywidualnych w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz spadkowych.

Przed założeniem kancelarii Coban Legal, 5 lat współpracowała z Ptak Warsaw Expo, jednym z największych ośrodków targowych w tej części Europy, gdzie od 2019 r. była Dyrektorem Wykonawczym, a następnie Dyrektorem Generalnym. Zdobyła tam unikalną wiedzę i doświadczenie na temat polskiej i międzynarodowej branży targowej i eventowej, którą teraz wykorzystuje w pracy prawnika. Wie, że prawnik ma być przede wszystkim skuteczny i dążyć do osiągnięcia celu biznesowego przez swoich klientów, wskazując rozwiązania, a nie skupiając się na ograniczeniach. Anna Çoban specjalizuje się w negocjowaniu trudnych kontraktów z kontrahentami polskimi, jak i zagranicznymi oraz rozwiązywaniu sytuacji problematycznych. Posługuje się językiem angielskim oraz tureckim, w stopniu średniozaawansowanym językiem hiszpańskim. Jej pasją są podróże przede wszystkim po Bliskim Wschodzie oraz Azji.


İREM ACAR GÜMÜŞ

acar@acarlegal.com
Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Yeditepe w Stambule w 2007 roku i jest członkiem Izby Adwokackiej w Stambule od 2009 roku. Po ukończeniu studiów pracowała w wiodącej tureckiej kancelarii prawnej, świadcząc usługi doradcze i procesowe dla klientów krajowych i zagranicznych. Zdobyła doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z nieruchomościami, sporach sądowych z zakresu naruszenia umów, prawa spadkowego oraz prawa prywatnego.

Założyła własną kancelarię Acar Legal Consultancy (www.acarlegal.com). Kancelaria obsługuje Stambuł / Turcja i Warszawę / Polska, dokładając wszelkich starań, aby świadczyć usługi prawne klientom krajowym i zagranicznym, zapewniając swoim klientom profesjonalne, efektywne rozwiązania prawne z analitycznym podejściem do swoich klientów w razie potrzeby. Współpracuje również z wielkim sukcesem z Kancelarią Adwokacką Çoban Legal, zapewniając najskuteczniejszą obsługę prawną polskim przedsiębiorcom i osobą prywatnym na terytorium Turcji oraz podmiotom tureckim w Polsce.

Zajmuje się każdą dziedziną prawa prywatnego, koncentruje się głównie na prawie nieruchomości i dąży do rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów lokalnych i międzynarodowych, budowania trwałych i długoterminowych relacji z klientami polskimi i tureckimi, kładąc nacisk na interes klienta.


WIKTORIA PANEK

w.panek@cobanlegal.pl
tel. +48 510 276 388
Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. W trakcie studiów należała do Koła Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa, z którym organizowała wiele spotkań merytorycznych, w tym ogólnopolską konferencję naukową.

Swoją wiedzę pogłębia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i warsztatach poświęconych rozległej tematyce z różnych dziedzin prawa, m.in. prawa handlowego, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, czy legislacji, oraz poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest w trakcie zdobywania doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej, by w przyszłości dołączyć do „zielonych” i zostać adwokatem.

Miłośniczka estetyki, fotografii i podróży. Do kręgu jej zainteresowań należy psychologia, mediacja oraz design. Posługuje się językiem angielskim.


ILONA RONDOŚ

i.rondos@cobanlegal.pl
Aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego na temat naruszeń dóbr osobistych w środkach masowego przekazu. W trakcie studiów należała do Studenckiej Poradni Prawnej UKSW, w której miała okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce oraz zmierzyć się z problemami prawnymi klientów.

W czasie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach prawnych zajmujących się prawem cywilny, handlowym i gospodarczym. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się w obrębie prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, a także prawa własności intelektualnej.

Prywatnie pasjonatka podróży, kinematografii oraz psychologii. Posługuje się językiem angielskim.


MATEUSZ CHOŁUJ

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił prace magisterska poruszającą tematykę ustrojowej ewolucji m.st. Warszawy w kontekście intensywnych zmian metropolitalnych w ostatnich latach. W trakcie studiów uczęszczał na warsztaty z prawa handlowego oraz uczestniczył w działalności Koła Naukowego Prawa Sportowego. W 2022 r. rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Jego zainteresowania to przede wszystkim prawo cywilne i handlowe. Do jego licznych zainteresowań należy sport, kino oraz nowoczesne technologie. W wolnym czasie zgłębia tematykę urbanizacji i rozwoju miast. Posługuje się językiem angielskim.


BESSIE BIAN

tel. +48 792398920
Wechat: CobanLegal
Bessie Bian jest magistrem nauk ekonomicznych. Ukończyła Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia Magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jak również studia podyplomowe z tłumaczenia w zakresie języków polski-chiński w Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada doświadczenie w tłumaczeniu polsko- chińskim w postępowaniach sądowych. Pełniła funkcję pełnoetatowego tłumacza w projekcie budowy autostrady, realizowanym przez chińskie konsorcjum. W ramach obowiązków służbowych uczestniczyła w wielu negocjacjach i sporach sądowych. W Biurze Rekrutacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie była odpowiedzialna za rekrutację studentów, a następnie pełniła funkcję doradcy ds. stosunków z Chinami.

Jako wiceprzewodnicząca Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej aktywnie angażuje się w wymianę między Polską a Chinami i utrzymuje dobre relacje z samorządami na wszystkich szczeblach.


Coban Legal
Coban Legal
Coban Legal
Coban Legal

Aktualności

Od 31 października 2021 r. TYLKO adwokaci, radcowie prawni oraz osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje mogą dokonywać czynności związanych z rejestracjami, zmianami oraz innymi czynnościami związanymi ze spółkami oraz trustami
Od 31 października 2021 r. weszły w życie nowe przepisy związane z AML, czyli Anti Money Laundring, a więc ustawą przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotyczą one także usług świadczonych na rzecz spółek. Od tego dnia usługi na rzecz spółek, tzn. zakładanie, dokonywanie zmian, inne doradztwo, likwidacje mogą wykonywać JEDYNIE adwokaci i radcy prawny, jak również osoby z odpowiednimi kompetencjami, które zostaną zarejestrowane w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez ministerstwo finansów. Negatywne konsekwencje w przypadku wykonywania tych usług przez nieodpowiednie osoby, dotkną zarówno wykonujących te czynności jak i ich klientów.
Pozwy za Tarczę Finansową PFR 2.0. Hotelarze i branża eventowa idą do sądu

W Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 8 kwietnia 2021 r. można przeczytać artykuł zainspirowany przez Mecenas Annę Coban na temat braku możliwości zaskarżania decyzji PFR w przedmiocie dofinansowania. Regulamin PFR w tym zakresie łamie podstawowe prawa i wolności […]

Czytaj dalej »

Sanepid znalazł nowy, skuteczny sposób na zbuntowanych przedsiębiorców

Restrykcje wprowadzone przez Rozporządzenie są bezprawne- potwierdzają to nie tylko sądy, ale również sam SANEPID, który nie mogąc skutecznie egzekwować bezprawnych ograniczeń, zaczął powoływać się na przepis z ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej, który został stworzony na potrzeby […]

Czytaj dalej »Kontakt

Adres

ul. Noakowskiego 10 lok. 20
00-666 Warszawa, Polska

Telefon

+48 728 989 211

Wczytywanie
Twoja wiadomość została wysłana.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka Coban Legal z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Raszyńska 11 (05-800 Warszawa), dalej „Kancelaria”. Kancelaria będzie korzystała z Twoich danych w celu prowadzenia kontaktów w związku z zapytaniem złożonym poprzez formularz na stronie internetowej lub wiadomość email. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.