Hakkımızda

ÇOBAN LEGAL Avukatlık Bürosu, Polonyalı ve yabancı işletmeler için kapsamlı hukuk hizmetleri sunmaktadır. Şirketlerin ekonomik faaliyetlerin kurulması ve tescil edilmesine yardımcı olmakla birlikte girişimcileri günlük operasyonlarını destekler, işletmelerin borçlarının yeniden yapılanması ve yeniden yapılandırılmasının yanı sıra tasfiye ve iflas prosedürüne yardımcı olmaktadır.

Ayrıca ticari, hukuki veya idari işlemlerde dava takibi hizmetleri ile her türlü sözleşmenin hazırlaması ve taraflar arasında müzakerelerin yapılması için gerekli tüm yardımı sunmaktadır.

Tüm hukuki hizmetlerimiz, deneyimli ve müvekkil odaklı bir ekip tarafından verimli ve zamanında verilmektedir. Müşteri memnuniyeti ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler bulmak her zaman önceliğimizdir.

HİZMETLERİMİZ

 • Şirketin kurulması ve tüm şirket konularının tescili
 • Şirketlerin tüm değişiklikleri sicile kayıt edilmesi ve şirket nev’inin değiştirilmesi
 • Birleşme ve Devralmalar
 • Sözleşmelerin, ticari anlaşmazlıkların ve müzakerelerin taslağı hazırlanması ve incelenmesi
 • Ticari davalara ilişkin tüm mahkeme anlaşmazlıkları
 • Boşanma davaları
 • Mal paylaşımı davaları
 • Müşterek çocukla şahsi ilişki kurulması davaları
 • Miras danışmanlığı ve mahkeme temsilciliği
 • Şirketlerin tasfiyesi ve aciz belgesi alınması
 • İflas dosyası hazırlanması
 • Şirketlerin yeniden yapılandırılması ve işin yeniden yapılandırılması
 • Tüketicinin aczi
 • Hazırlık işlemlerinde ve mahkeme işlemlerinin tüm aşamalarında savunma eylemleri
 • Yargılanan tarafın gerek savcılık, soruşturma aşaması hazırlık işlemlerinde gerek kovuşturma tüm mahkeme işlemlerinin tüm aşamalarında temsili ile
 • Tüm mali ceza davalarında hizmet vermektedir
 • İş sözleşmeleri ve iş hukuku uyuşmazlıkları ile çalışanların ve işverenlerin mahkemede temsili
 • Sözleşmelerin, yönetmeliklerin ve diğer belgelerin hazırlanması ve incelenmesi hizmetlerini vermektedir
 • Çalışma izinlerinin alınmasında kapsamlı destek, geçici ve kalıcı ikamet izni ile, vatandaşlık başvuruları, Pole's kartı başvuru süreçlerinin takibi ve tamamlanması hizmetlerimiz arasında yer almaktadır.
Kamu ihaleler
 • Sipariş Tarafları ve Yüklenicileri için kapsamlı hukuki destek
 • kamu ihale prosedürlerinde müşterilerin temsili
 • Müvekkillerin Ulusal Temyiz Odası ve mahkemeler nezdinde temsili
 • PPP kapsamında hukuki destek - Bir kamu kurumunun gereksinimlerinin doğrulanması, ilgili uygulamaların ve tekliflerin hazırlanması, bir kamu ortağı ile yapılan görüşmelerde ve model sözleşmelerinin doğrulanması aşamasında Kamu-Özel Ortaklığı.
Birleşme ve Devralmalar
 • Alıcı veya satıcı için Durum Tespiti
 • şletmeleri devralma / satma sürecinde kapsamlı tavsiye ve müzakere desteği
 • finans kurumları ile müzakereler sırasında temsil
 • dönüşüm planlarının, birleşmelerin ve gerekli belgelerin hazırlanması
 • devralınan şirketlerin kurumsal belgelerinin hazırlanması ve Ulusal Mahkeme Sicili ve denetim makamları nezdinde gerekli tüm faaliyetlerin yerine getirilmesi

EKİBİMİZANNA ÇOBAN

a.coban@cobanlegal.pl
Cep. +48 728 989 211
Anna Çoban, Varşova Barosu kayıtlı olarak görevini sürdürmektedir. Varşova Üniversitesi Hukuk ve İdare Fakültesi'nden tam mezundur ve Dr.Szafrański’nin gözetiminde "Polonya'da yabancılar tarafından bir işletmeyi yönetmenin yasal yönleri" üzerine yüksek lisans tezini tamamlamıştır. Ayrıca, Varşova Üniversitesi'nde Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen Avrupa ve İngiliz Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2017 yılında Varşova Ekonomi Okulu'nda şirketler hukuku üzerine yüksek lisans programını tamamlamıştır.

Anna Çoban, Çoban Legal'ı kurmadan önce, inşaat, finans ve nakliye sektörlerinden ağırlıklı olarak Polonyalı ve yabancı girişimcilerle ilgilenen hukuk bürolarında deneyim kazanmıştır.

Çalışmış olduğu bürolarda, dava ve sözleşme hukuku konusunda uzmanlaşmış ve girişimciler için şirket kurulmasından dava ve yeniden yapılanma, tasfiye ve iflas dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunmuştur. Özellikle medeni hukuk, aile ve miras hukuk konularında hizmet vermiştir. Aynı zamanda Polonya’nın önde gelen şirketlerinde şirket içi avukat olarak çalışmış olduğundan gerekli iş yönetimi deneyimine sahiptir. Lehçe, İngilizce, İspanyolca ve Türkçe konuşmaktadır.


İREM ACAR GÜMÜŞ

acar@acarlegal.com
Yeditepe Üniversitesi/ İstanbul ‘ dan 2007 de mezun oldu. 2009 dan itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı olarak görevini sürdürmektedir. Mezuniyeti sonrasında Türkiye’nin lider hukuk bürolarında yerli ve yabancı müvekkillere çeşitli alanlarda danışmanlık verdi. Gayrimenkul hukuku, Şirketler Hukuku, Miras hukuku , Aile Hukuku ve sözleşmelerin incelenmesi konusunda uzmandır.

Uzun yıllar edindiği tecrübeler ışığında kendine ait Acar Legal Consultancy firmasını kurdu. Acar Legal Consultancy ( www.acarlegal.com) İstanbul/ Türkiye, Varşova/Polonya ve Londra/ İngiltere de hukuki danışmanlık sağlamaktadır.

İrem Acar Gümüş Çoban Legal ile işbirliği içerisinde Türk ve Polonyalı özel ve tüzel kişilere, uluslararası sorunların çözümü, şirketler hukuku, ticaret hukuku, alacakların tahsili ve aile hukuku başta olmak üzere, birçok alanda ortak hareket ederek kalıcı çözüm odaklı çalışmaktadır.


WIKTORIA PANEK

w.panek@cobanlegal.pl
Wiktoria Panek, 2019'dan itibaren Çoban Hukuk Bürosu ile işbirliği yapmaktadır. Krakow'daki Jagiellonian Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İdare Hukuku ve Yargılama Bölümü'nde yüksek lisans tezini tamamladı. Çalışmaları sırasında akademik toplantılar ve ülke çapında bilimsel konferanslar düzenledi. Hukuk Öğrencileri Kütüphanesi Topluluğu'na üye oldu.

Ticaret hukuku, alternatif uyuşmazlık çözümü dahil olmak üzere hukukun çeşitli alanlarında sayısız kurs ve çalıştaylara katıldı ve Jagiellonian Üniversitesinde düzenlenen bilimsel konferanslara katıldı. Yönetim hukuku ile şirketler ve sözleşmeler hukuku alanlarında uzmandır.


ILONA RONDOŚ

i.rondos@cobanlegal.pl
Daria Dudek, Krakow'daki Jagiellonian Üniversitesi Hukuk ve İdare Fakültesi'nde mezun oldu. 2018 yılında Jagiellonian Üniversitesi ve Kobe Üniversitesi arasında ortaklaşa düzenlenen Japon Kültür ve Hukuk programını tamamladı. Bir yıl sonra, Çin-AB Hukuk Fakültesi'nde 'İngilizce Öğretilen Çin Hukuku' programını tamamladı. Halen Pekin'deki Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi. Halen LL.M programına katılmakta olup Pekin'deki Çin Siyaset Bilimi ve Hukuk Üniversitesi'nde yürütülen Uluslararası Çin Hukuku Yüksek Lisansı (IMCL) ile 2019-2020 ve 2020-2021 akademik CSC burs sahibidir.

Uzmanlık alanları arasında ticaret hukuku, medeni hukuk ve alternatif uyuşmazlık çözümü yer almaktadır. Çalışmaları sırasında, Hukuk Öğrencileri Kütüphanesi Derneği'nin faaliyetleri ile Jagiellonian Üniversitesi'nde düzenlenen çok sayıda konferans ve atölye çalışmalarına katılmış olup ülke çapında bilimsel konferans düzenlenmesi dahil olmak üzere çeşitli alanlarda bilgi ve beceriye sahiptir.


Katarzyna Kolasa

Krakow'daki ofis
k.kolasa@cobanlegal.pl
Katarzyna Kolasa, 2019'dan beri Krakow'daki Bölge Hukuk Müşavirleri Odası'nın bir üyesidir. Jagiellonian Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda yeniden yapılanma danışmanıdır.

Krakow'daki hukuk firmalarında deneyim kazandı. Özellikle medeni, ekonomik, iflas ve yeniden yapılandırma hukuku ile geleneksel olmayan borç tahsilatı ile ilgilenmektedir. Kapsamlı bir deneme deneyimine sahiptir.

Krakow'daki ofisinde müvekkillerine en etkin hukuki hizmeti verebilmek için Çoban Hukuk Hukuk Bürosu ile işbirliği yapmaktadır. O İngilizce konuşur.


ANNA BUCHARZEWSKA

a.bucharzewska@cobanlegal.pl
Varşova Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almış, yüksek lisans tezini Adli Tıp Departmanında uyuşturucuya bağlı suçların adli yönleriyle ilgili konularla ilgili olarak savunmuştur. 2018 yılında mesleki sınavı başarıyla geçerek avukat ünvanını aldı. Mesleki deneyimi, ekonomik ve ceza hukuku da dahil olmak üzere, maddi ve usule ilişkin ceza hukuku ile ilgilidir, ancak aynı zamanda aile hukuku da dahil olmak üzere medeni hukuk alanında hukuki yardım sağlamaktadır.

Özel olarak, büyük bir hayvan tutkunu ve her şeyden önce çocukluğundan beri ilişkili olduğu atlar. Hayatını ata binmeden hayal edemez. O ingilizce konuşur.


BESSIE BIAN

mobile: +48 792398920
Wechat: CobanLegal
Bessie Bian, Ekonomi alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Lodz Üniversitesi'nde Yabancılar için Polonya Dili Eğitimi'nden ve Lodz Üniversitesi Ekonomi ve Sosyoloji Fakültesi'nde yüksek lisans eğitiminden ve ayrıca University of Migration Studies Center'da Lehçe-Çince çeviri alanında lisansüstü eğitimden mezun oldu.

Mahkeme işlemlerinde Lehçe-Çince tercüme tecrübesine sahiptir. Çinli bir konsorsiyum tarafından yürütülen bir otoyol inşaat projesinde tam zamanlı tercümandı. Resmi görevlerinin bir parçası olarak birçok müzakere ve mahkeme uyuşmazlığına katıldı. Varşova Ekonomi Okulu İşe Alım Ofisinde öğrencilerin işe alınmasından sorumluydu ve ardından Çin ile ilişkiler konusunda danışman olarak görev yaptı.

Polonya-Çin Dostluk Derneği'nin Varşova Şubesi başkan yardımcısı olarak, Polonya ve Çin arasındaki alışverişte aktif olarak yer almakta ve her düzeyde yerel yönetimlerle iyi ilişkiler sürdürmektedir. Çinli müşterilere döviz, ihale ve iş heyetleri ve toplantılar hakkında tavsiyelerde bulunur. Çince, Lehçe ve İngilizce bilmektedir.


Coban Legal
Coban Legal
Coban Legal
Coban Legal
31 Ekim 2021'den itibaren, SADECE avukatlar, hukuk müşavirleri ve onaylanmış niteliklere sahip kişiler tescil, değişiklikler ve şirketler ve tröstlerle ilgili diğer faaliyetlerle ilgili faaliyetlerde bulunabilirler.
31 Ekim 2021 tarihinden itibaren AML ile ilgili yeni düzenlemeler yani Antymoney Laundring yani Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Yasası yürürlüğe girmiş olup, şirketlere verilen hizmetler için de geçerlidir. Bu tarihten itibaren şirket kurma, değişiklik yapma, diğer müşavirlik, tasfiye gibi hizmetler SADECE avukatlar ve hukuk müşavirleri ile MEB tarafından tutulan uygun sicile kaydedilecek ilgili yetkin kişiler tarafından yapılabilir. Bu hizmetlerin uygun olmayan kişiler tarafından yapılmasının olumsuz sonuçları hem bu faaliyetleri gerçekleştirenleri hem de müşterilerini etkileyecektir.
Pozwy za Tarczę Finansową PFR 2.0. Hotelarze i branża eventowa idą do sądu

W Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 8 kwietnia 2021 r. można przeczytać artykuł zainspirowany przez Mecenas Annę Coban na temat braku możliwości zaskarżania decyzji PFR w przedmiocie dofinansowania. Regulamin PFR w tym zakresie łamie podstawowe prawa i wolności […]

Daha fazla oku »

Sanepid znalazł nowy, skuteczny sposób na zbuntowanych przedsiębiorców

Restrykcje wprowadzone przez Rozporządzenie są bezprawne- potwierdzają to nie tylko sądy, ale również sam SANEPID, który nie mogąc skutecznie egzekwować bezprawnych ograniczeń, zaczął powoływać się na przepis z ustawy o państwowej inspekcji sanitarnej, który został stworzony na potrzeby […]

Daha fazla oku »İLETIŞIM

Adres

Varşova'daki ofis:
Aleja Solidarności 75 lok. 10
00-090 Varşova
Krakow'daki ofis:
ul. Bagrowa 28a/42
30-733 Krakow
Yükleniyor
Mesajınız gönderildi

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Kancelaria Adwokacka Coban Legal z siedzibą w Pruszkowie przy ulicy Raszyńska 11 (05-800 Warszawa), dalej „Kancelaria”. Kancelaria będzie korzystała z Twoich danych w celu prowadzenia kontaktów w związku z zapytaniem złożonym poprzez formularz na stronie internetowej lub wiadomość email. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.