Zespół


ANNA ÇOBAN

Adwokat, Partner
a.coban@cobanlegal.pl
tel. +48 728 989 211

Mecenas Anna Çoban jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Jest absolwentką studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę magisterską nt “Prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium Polski” pod kierunkiem dr. Dariusza Szafrańskiego. Ukończyła również Szkołę Prawa Europejskiego i Angielskiego organizowaną przez Cambridge University na Uniwersytecie Warszawskim. W 2017 r. ukończyła Szkołę Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Przed założeniem kancelarii Çoban Legal, zdobywała doświadczenie w kancelariach zajmujących się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców polskich i zagranicznych z branży budowlanej, finansowej oraz transportowej. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorców- od założenia, poprzez całą obsługę prawną działalności w tym prowadzenie sporów sądowych oraz przekształceń jak również likwidacji i upadłości. Zajmuje się również obsługą klientów indywidualnych w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz spadkowych.


Przed założeniem kancelarii Coban Legal, 5 lat współpracowała z Ptak Warsaw Expo, jednym z największych ośrodków targowych w tej części Europy, gdzie od 2019 r. była Dyrektorem Wykonawczym, a następnie Dyrektorem Generalnym. Zdobyła tam unikalną wiedzę i doświadczenie na temat polskiej i międzynarodowej branży targowej i eventowej, którą teraz wykorzystuje w pracy prawnika. Wie, że prawnik ma być przede wszystkim skuteczny i dążyć do osiągnięcia celu biznesowego przez swoich klientów, wskazując rozwiązania, a nie skupiając się na ograniczeniach. Anna Çoban specjalizuje się w negocjowaniu trudnych kontraktów z kontrahentami polskimi, jak i zagranicznymi oraz rozwiązywaniu sytuacji problematycznych. Posługuje się językiem angielskim oraz tureckim, w stopniu średniozaawansowanym językiem hiszpańskim. Jej pasją są podróże przede wszystkim po Bliskim Wschodzie oraz Azji.

İREM ACAR GÜMÜŞ

Adwokat (tur.), Of Counsel
acar@acarlegal.com

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Yeditepe w Stambule w 2007 roku i jest członkiem Izby Adwokackiej w Stambule od 2009 roku. Po ukończeniu studiów pracowała w wiodącej tureckiej kancelarii prawnej, świadcząc usługi doradcze i procesowe dla klientów krajowych i zagranicznych. Zdobyła doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z nieruchomościami, sporach sądowych z zakresu naruszenia umów, prawa spadkowego oraz prawa prywatnego.
Założyła własną kancelarię Acar Legal Consultancy (www.acarlegal.com). Kancelaria obsługuje Stambuł / Turcja i Warszawę / Polska, dokładając wszelkich starań, aby świadczyć usługi prawne klientom krajowym i zagranicznym, zapewniając swoim klientom profesjonalne, efektywne rozwiązania prawne z analitycznym podejściem do swoich klientów w razie potrzeby. Współpracuje również z wielkim sukcesem z Kancelarią Adwokacką Çoban Legal, zapewniając najskuteczniejszą obsługę prawną polskim przedsiębiorcom i osobą prywatnym na terytorium Turcji oraz podmiotom tureckim w Polsce.


Zajmuje się każdą dziedziną prawa prywatnego, koncentruje się głównie na prawie nieruchomości i dąży do rozwiązywania wszelkiego rodzaju sporów lokalnych i międzynarodowych, budowania trwałych i długoterminowych relacji z klientami polskimi i tureckimi, kładąc nacisk na interes klienta.

WIKTORIA PANEK

Associate, Aplikantka adwokacka
w.panek@cobanlegal.pl
tel. +48 510 276 388

Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. W trakcie studiów należała do Koła Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa, z którym organizowała wiele spotkań merytorycznych, w tym ogólnopolską konferencję naukową. Swoją wiedzę pogłębia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i warsztatach poświęconych rozległej tematyce z różnych dziedzin prawa, m.in. prawa handlowego, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, czy legislacji, oraz poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych organizowanych pod patronatem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest w trakcie zdobywania doświadczenia w kompleksowej obsłudze prawnej, by w przyszłości dołączyć do „zielonych” i zostać adwokatem.
Miłośniczka estetyki, fotografii i podróży. Do kręgu jej zainteresowań należy psychologia, mediacja oraz design. Posługuje się językiem angielskim.

ILONA RONDOŚ

Associate, Aplikantka adwokacka
i.rondos@cobanlegal.pl

Aplikantka adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego na temat naruszeń dóbr osobistych w środkach masowego przekazu. W trakcie studiów należała do Studenckiej Poradni Prawnej UKSW, w której miała okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce oraz zmierzyć się z problemami prawnymi klientów. W czasie studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelariach prawnych zajmujących się prawem cywilny, handlowym i gospodarczym. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się w obrębie prawa cywilnego, rodzinnego, handlowego, a także prawa własności intelektualnej.
Prywatnie pasjonatka podróży, kinematografii oraz psychologii. Posługuje się językiem angielskim.

MATEUSZ CHOŁUJ

Junior Associate, Aplikant adwokacki

Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obronił prace magisterska poruszającą tematykę ustrojowej ewolucji m.st. Warszawy w kontekście intensywnych zmian metropolitalnych w ostatnich latach. W trakcie studiów uczęszczał na warsztaty z prawa handlowego oraz uczestniczył w działalności Koła Naukowego Prawa Sportowego. W 2022 r. rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.
Jego zainteresowania to przede wszystkim prawo cywilne i handlowe. Do jego licznych zainteresowań należy sport, kino oraz nowoczesne technologie. W wolnym czasie zgłębia tematykę urbanizacji i rozwoju miast. Posługuje się językiem angielskim.

Bessie Bian

Chinese Desk
tel. +48 792398920
Wechat: CobanLegal

Bessie Bian jest magistrem nauk ekonomicznych. Ukończyła Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia Magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, jak również studia podyplomowe z tłumaczenia w zakresie języków polski-chiński w Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Posiada doświadczenie w tłumaczeniu polsko- chińskim w postępowaniach sądowych. Pełniła funkcję pełnoetatowego tłumacza w projekcie budowy autostrady, realizowanym przez chińskie konsorcjum. W ramach obowiązków służbowych uczestniczyła w wielu negocjacjach i sporach sądowych. W Biurze Rekrutacji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie była odpowiedzialna za rekrutację studentów, a następnie pełniła funkcję doradcy ds. stosunków z Chinami. Jako wiceprzewodnicząca Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej aktywnie angażuje się w wymianę między Polską a Chinami i utrzymuje dobre relacje z samorządami na wszystkich szczeblach.
Zapewnia chińskim klientom doradztwo w zakresie wymiany zagranicznej, przetargów i obsługę delegacji i spotkań biznesowych. Posługuje się językiem chińskim, polskim oraz angielskim.